PVC PLATŇA

platna1 hrúbka 24mm
rozmer 2000mm x 3000mm
sila 1,3mm
farba RAL 9016
tepelná priepustnosť 1,11UwK
požiarna odolnosť B1

QUICK TAPE

quicktape

obojstranne lepiaca
hrúbka 21mm
rozmer 1000mm x 3000mm
zloženie extrudovaný penový polystyrén XPS

AL PLATŇA

al

hrúbka 24mm
rozmer podľa potreby
farba biela alebo striekaná do RAL
zloženie 1mm hliníkový plech + Quick tape