Okrúhle zábradlia

okruhle_Z4_small
s výplňou (sklo, AL kompozit)
okruhle_Z3_small
so sklom a držiakmi skla
okruhle_Z5_small
s AL kompozitom
okruhle_Z6_small
s predsadenými zvislými priečkami
okruhle_Z7_small
celosklené zábradlia
typ1_small
s vodorovnými priečkami
typ2_small
so zvislými priečkami