Hranaté zábradlia

hranate_Z6_small
so sklom uchyteným do držiakov (AL kompozit)
hranate_Z3_small
so zvislými predsadenými priečkami
hranate_Z5_small
s AL kompozitom a priečkou (polykarbonát, sklo)
hranate_Z2_small
so zvislými priečkami
hranate_Z1_small
s vodorovnými priečkami
hranate_Z7_small
celosklené zábradlie (priečky)